Foto: Erik Holmberg
Foto: Erik Holmberg


Ingeborg Gillner och Camilla Åström spelar musikföreställningar för barn:  

Världens bästa Astrid, med fantastiska figurer och sånger från allas vår favoritförfattare Astrid Lindren.

Visor, rim och ramsor med Krakel Spektakel, ett program med Lennart Hellsing-tema.

Under föreställningarna bjuds alltid publiken in att delta och sjunga med!

Ingeborg Gillner - sång, berättelse, gitarr och fiol
Camilla Åström - dragspel

För bokning, kontakta:
Camilla Åström